lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @bodyBackground: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @bodyBackground: Vietnamese

Vietnamese

page2_pic1

Đoàn Hữu Đức
Thạc Sỹ ngành Quản trị Chiến Lược

Là một trong những chuyên viên Việt Nam thuộc thành phần kinh tế tư nhân đầu tiên và trẻ nhất tại Tp. HCM được học bổng Fulbright năm 1995, trở thành sinh viên từ Việt nam đầu tiên tốt nghiệp thạc sỹ tại học viện Kellogg Graduate School of Management.

page2_pic1

Trần Thị Bích Loan
Thạc sỹ ngành Tiếp Thị Truyền Thông Tích Hợp (IMC)

Chị Loan là chuyên gia về truyền thông và xây dựng thương hiệu. Nguyên là Giảng viên khoa Đông Phương học của Đại học Tổng hợp Tp. HCM (nay là ĐH KHXH&NV), và Giám đốc tiếp thị truyền thông của Tập Đoàn Abbott Laboratories tại Việt Nam

page2_pic1

Nguyễn Xuân Dũng
Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh và CNTT

Anh Dũng là một trong những chuyên gia CNTT hàng đầu và hiếm hoi của Việt Nam về khả năng tích hợp các giải pháp ICT với quản trị kinh doanh chuyên nghiệp. Niềm đam mê trong thương mại điện tử và công nghệ thanh toán đã đưa Anh đến với vai trò lãnh đạo của VCG.

No Comments Yet.

Leave a comment